نمایش آلبوم به صورت اسلاید

  • طبیعت
  • طبیعت

تقویم

فروردین ۱۳۹۸
March - April 2019
رجب - شعبان - ١٤٤٠
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۵
16
٠٨
۲۶
17
٠٩
۲۷
18
١٠
۲۸
19
١١
۲۹
20
١٢
۱
21
١٣
۲
22
١٤

۳
23
١٥
۴
24
١٦
۵
25
١٧
۶
26
١٨
۷
27
١٩
۸
28
٢٠
۹
29
٢١

۱۰
30
٢٢
۱۱
31
٢٣
۱۲
01
٢٤
۱۳
02
٢٥
۱۴
03
٢٦
۱۵
04
٢٧
۱۶
05
٢٨

۱۷
06
٢٩
۱۸
07
٠١
۱۹
08
٠٢
۲۰
09
٠٣
۲۱
10
٠٤
۲۲
11
٠٥
۲۳
12
٠٦

۲۴
13
٠٧
۲۵
14
٠٨
۲۶
15
٠٩
۲۷
16
١٠
۲۸
17
١١
۲۹
18
١٢
۳۰
19
١٣

۳۱
20
١٤
۱
21
١٥
۲
22
١٦
۳
23
١٧
۴
24
١٨
۵
25
١٩
۶
26
٢٠

اوقات شرعی

اذان صبح ۰۵ : ۳۴
طلوع خورشید ۷ : ۰۰
اذان ظهر ۱۳ : ۱۰
غروب خورشید ۱۹ : ۲۱
اذان مغرب ۱۹ : ۳۸
نیمه شب شرعی ۰۰ : ۲۷

آمار تعداد بازدیدکنندگان

۶ نفر
۷,۷۸۶ نفر
۲ نفر
۱۲ نفر
۵ مهر ۱۳۹۷
۶۵۷ نفر