دکمه زبان2

اخبار

Loading

تقویم

مهر ۱۳۹۹
September - October 2020
صفر - ربيع الاول - ١٤٤٢
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. مرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۹
19
٠٢
۳۰
20
٠٣
۳۱
21
٠٤
۱
22
٠٥
۲
23
٠٦
۳
24
٠٧
۴
25
٠٨

۵
26
٠٩
۶
27
١٠
۷
28
١١
۸
29
١٢
۹
30
١٣
۱۰
01
١٤
۱۱
02
١٥

۱۲
03
١٦
۱۳
04
١٧
۱۴
05
١٨
۱۵
06
١٩
۱۶
07
٢٠
۱۷
08
٢١
۱۸
09
٢٢

۱۹
10
٢٣
۲۰
11
٢٤
۲۱
12
٢٥
۲۲
13
٢٦
۲۳
14
٢٧
۲۴
15
٢٨
۲۵
16
٢٩

۲۶
17
٣٠
۲۷
18
٠١
۲۸
19
٠٢
۲۹
20
٠٣
۳۰
21
٠٤
۱
22
٠٥
۲
23
٠٦

اوقات شرعی

اذان صبح ۰۴ : ۳۲
طلوع خورشید ۰۵ : ۵۷
اذان ظهر ۱۱ : ۵۵
غروب خورشید ۱۷ : ۵۲
اذان مغرب ۱۸ : ۰۹
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۱۲

آمار تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۱۲,۹۴۵ نفر
۶ نفر
۱ نفر
۵ مهر ۱۳۹۷
۶۵۷ نفر