نمایش آلبوم به صورت اسلاید

  • طبیعت
  • طبیعت

تقویم

تیر ۱۳۹۷
June - July 2018
شوال - ذوالقعده - ١٤٣٩
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۶
16
٠١
۲۷
17
٠٢
۲۸
18
٠٣
۲۹
19
٠٤
۳۰
20
٠٥
۳۱
21
٠٦
۱
22
٠٧

۲
23
٠٨
۳
24
٠٩
۴
25
١٠
۵
26
١١
۶
27
١٢
۷
28
١٣
۸
29
١٤

۹
30
١٥
۱۰
01
١٦
۱۱
02
١٧
۱۲
03
١٨
۱۳
04
١٩
۱۴
05
٢٠
۱۵
06
٢١

۱۶
07
٢٢
۱۷
08
٢٣
۱۸
09
٢٤
۱۹
10
٢٥
۲۰
11
٢٦
۲۱
12
٢٧
۲۲
13
٢٨

۲۳
14
٢٩
۲۴
15
٠١
۲۵
16
٠٢
۲۶
17
٠٣
۲۷
18
٠٤
۲۸
19
٠٥
۲۹
20
٠٦

۳۰
21
٠٧
۳۱
22
٠٨
۱
23
٠٩
۲
24
١٠
۳
25
١١
۴
26
١٢
۵
27
١٣

اوقات شرعی

اذان صبح ۰۴ : ۲۱
طلوع خورشید ۰۶ : ۰۴
اذان ظهر ۱۳ : ۱۱
غروب خورشید ۲۰ : ۱۷
اذان مغرب ۲۰ : ۳۷
نیمه شب شرعی ۰۰ : ۲۰

آمار تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۲,۱۱۴ نفر
۰ نفر
۲ نفر
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
۷۲ نفر