» کانونهای استان » کانون بازنشستگی کشوری

کانون بازنشستگان کشوری

رئیس کانون : آقای علی کرم عظیمیان

تعداد اعضاء کانون : 1200 نفر

آدرس کانون : شهرکرد - پارک ملت - ساختمان فضای سبز شهرداری

تلفن تماس : 32228474 -038