» کانونهای استان » کانون آموزش و پرورش فرخشهر

کانون آموزش و پرورش فرخشهر

رئیس کانون : آقای ناصر علی اکبریان

تعداد اعضاء کانون : 500 نفر

آدرس کانون : فرخشهر - انتهای خیابان شریعتی - کانون بازنشستگان

تلفن تماس : 32428899-038